KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

kelebek.co aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. kelebek.co, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Kelebek işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Mobil uygulamalar veya web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca kelebek tarafından işlenmektedir.

Mobil uygulamalar ve web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sistemdir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Mobil uygulamalar ve web sitesinde ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Mobil uygulamalar ve web sitesindeki çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.kelebek.co size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site ve mobil uygulamalar üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site ve mobil uygulamalar üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Mobil uygulamalar ve web sitesinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Mobil uygulamalarına Facebook üzerinden giriş sağlanır ve bu sırada Facebooktan alınan kişisel bilgilerinizi paylaşmış olmayı kabul etmiş olursunuz.

Mobil uygulamalar Facebook kişisel bilgilerinizi kullanarak Facebook üzerinden sizin izniniz olmadan adınıza paylaşım yapmamayı taahhüt eder.

Mobil uygulamalar kullanabilmek için ,cihazın konum bilgilerine ihtiyaç duyar, bu bilgileri çevrenizdeki insanları bulmanıza yardımcı olmak için kullanır.

Mobil uygulamaları kullanarak çevrenizdeki kişiler ike mesajlaşmanızdan kelebek.co & yöneticileri hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Mobil uygulamalar vasıtasıyla kişiler ile olan mesajlaşmalarınızı izleyebilir ve bu verileri işleyerek size daha iyi bir hizmet vermek için kullanabilir. Mesajlaşma vasıtasıyla tanıştığınız kişiler ile buluşma düzenleme ve bu buluşmadan zarar görmeniz durumunda, kelebek.co, Yöneticiler ve Hissedarlar sorumluluk kabul etmemektedir. Bir buluşma düzenler isenizde dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Mobil uygulamalar vasıtası ile Facebook ve Google ile login olurken bu platformadaki profil resimlerinizi kullanmak ve uygulamayı kullananlara göstermek için kullanır.

Mobil uygulamalar vasıtası ile yüklediğiniz resimler ve olulturduğunuz Görsel ve Yazısal içerikleri uygulamanın kullanımına sunmuş olursunuz. Bu içerikleri Kelebek, Apple ve Google market görsellerinde kullanabilir, Reklam için üçüncü parti kuruluşlar ile paylaşabilir. Oluşturulan içeriğin kaldırılması konusunda support@kelebek.co adresinden destek alabilirsiniz. içeriklerin kaldırılma süresi 30 iş günüdür.

www.kelebek.co web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin ve mobil uygulamalarının sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza ve mobil cihazlarınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Kelebek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden kullananın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • Çevrenizdeki kişileri bulabilmek için konum bilgilerinizi kaydetmek,

 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kelebek ile paylaşılan kişisel veriler, Kelebek gözetimi ve kontrolü altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kelebek sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Kelebek.co hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,

 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Kelebek'in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Kelebek'in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Kelebek'in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Kelebek ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Kelebek plus abonelik sayesinde uygulama içerisindeki Plus özelliklerinden faydalanırsınız (Sınırsız Like yapabilmek, Like ve dislike yapılanları geri alabilme, Reklamlar Gizleyebilme, Daha Görünür Olma)

Kelebek plus abonelik otomatik olarak yenilenmektedir. Istediğiniz zaman bunu Apple ve Google üzerinden iptal edebilirsiniz bu süre zarfında iptal edilmez ise üyeliğe göre otomatik yenileme olmuş olur. Parası alınan yenilemeler iptal edilmesi sonuçunda para iadesi yapılmamaktadır.

Kelebek plus üyelik ücretleri belirli dönemlerde değişiklik gösterebilir bu karar kelebek.co sahiplerine aittir aralarda oluşabilecek farklardan hiçbir şekilde hak isteyemezsiniz.

Ödemeniz, Apple veya Google hesabınıza yansıtılacak ve aboneliğinizin sona ermesinden 24 saat önce Apple mağazasından yada Google mağazasından yapılan ayarlamalarda iptal edene kadar aynı paketin uzunluğunu aynı fiyata otomatik olarak yenileyecektir. Sözleşme Şartlarımızı kabul ediyorsunuz

Abonelik yönetimi kullanıcıya aittir, istediğiniz zaman ayarlar kısmından üyeliği iptal edebilirsiniz.

Reklamlar Google admob & Üçüncü parti şahıslar tarafından verilmektedir. Reklam vermek istiyorsanız ads@kelebek.co adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için support@kelebek.co e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.